Chùa Văn Thù
Sinh hoạt hằng tuần: Chủ nhật 10:00 sáng - 2:00 trưa
Tụng kinh hằng đêm: 8:00 tối - 9:30 tối
PHONE (951) 353-8520 
Chùa Văn Thù
| 6823 Weaver Street | Riverside, CA 92504
© 2012 chuavanthu.us .